پریسم

تغییر دادن ارتباط با مشتریان در مراکز تماس با راهکارهای هوش مصنوعی در معدن‌کاری صوتی

حوزه: ارتباط با مشتری
استیج: MVP
سال‌تاسیس: 1401

about پریسم

پریسِم، با استفاده از راهکارهای هوشمند به بهبود ارتباط شرکت‌ها با مشتریان کمک می‌کند و از افزایش هزینه‌های مبتنی بر منابع انسانی جلوگیری می‌کند. این سرویس با بررسی مکالمات کارشناسان با مشتریان و نمایش اطلاعاتی که از نحوه تعامل با مشتریان به دست می‌آورد، موجب تصمیم گیری سریع‌تر برای شیوه پاسخگویی به مشتریان و در نهایت منجر به بهبود و افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. پریسِم از کمپ تابستان 1401 به دیجی‌نکست وارد شد و در مرحله پیش بذری جذب سرمایه کرد. این تیم اکنون از تیم‌های فعال پورتفولیو دیجی‌نکست و مستقر در این مجموعه هستند.

in_favour_of_using_this_startup_services

use_our_services_desc