آینده اینجاست

دیجی‌نکست سکوی نوآوری گروه دیجی‌کالا در استارتاپ‌های هوش مصنوعی است که با حمایت و توانمندسازی نخبگان و توسعه فناوری‌های پیشرفته در ساختن آینده تاثیرگذار خواهد بود.