ویرا

انقلاب در ایمنی مواد غذایی: نظارت فوری برای مصرف‌کنندگان

حوزه: سلامت
استیج: MVP
سال‌تاسیس: 1401

about ویرا

ابزار جدیدی برای نظارت فوری بر وضعیت بهداشتی مواد غذایی، از تولید تا مصرف. این ابزار از شبیه‌سازی محیط بسته‌بندی استفاده کرده و وضعیت بهداشتی را با تغییر رنگ برچسب نمایش می‌دهد. بنابراین مشتریان می‌توانند تصمیم بگیرند که محصول را خریداری کنند یا نه

in_favour_of_using_this_startup_services

use_our_services_desc